Akcje Stowarzyszenia Pomocy Królikom

Stowarzyszenie Pomocy Królikom prowadzi wiele akcji, których celem jest poprawa stanu życia królików, ale nie tylko. Jedną z większych ogólnokrajowych akcji jakie były zorganizowane przez tę organizację był Apel Rumburaka. Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi interesariuszy na to, w jakim wieku kupują królika.

Organizatorom chodziło o to, by zniechęcić ludzi do zakupu królików młodszych niż 8 tygodni, gdyż poniżej tego wieku zwierzęta nie są najczęściej w stanie przeżyć bez opieki matki. Inną akcją o szerokim zasięgu był akcja 'Nie wychowuj dzieci kosztem zwierząt'. Wydarzenie było organizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Empatia.

Miało przyczynić się do zahamowania hodowli zwierząt w szkołach i klasach. Zwierzęta przetrzymywane w klasach szkolnych są bowiem zazwyczaj zaniedbane, często zostawiane same sobie i bez pełnej opieki. Stowarzyszenie Pomocy Królikom zorganizowało także Apel świąteczny.

Akcja miała zaniechać kupowaniu zwierząt jako prezentu świątecznego. Najczęściej bowiem zwierzęta podarowane jako prezent są oddawane do schronisk lub wolno wypuszczane.