Animal Liberation Front – radykalni obrońcy praw zwierząt

www.2jz-design.com

Animal Liberation Front (ALF) to jedna z najbardziej radykalnych organizacji walczących o prawa zwierząt. Rząd Stanów Zjednoczonych uznaje ją za ugrupowanie terrorystyczne.

Animal Liberation Front istnieje od 1976 roku. Jest ruchem zrzeszającym najbardziej radykalnych obrońców praw zwierząt.

Członkowie grupy prowadzą wiele akcji, które mają wpłynąć na poprawę poziomu życia zwierząt. Wiele z tych akcji łamie prawo w każdym możliwym aspekcie.

Większość z działań jakie są prowadzone pod szyldem ALF ma na celu natychmiastowe uwolnienie zwierząt. Zwierzęta masowo są wypuszczane z miejsc, w których są krzywdzone, zabijane czy prowadzone są na nich testy.

ALF przeprowadziło wiele akcji uwalniania zwierząt z ferm hodowlanych, na których były przetrzymywane w celu pozyskania futra. Akcje prowadzone przez ALF to jednak nie tylko uwalnianie zwierząt – działacze organizacji często podpalają siedziby firm łamiących prawa zwierząt lub dokonują do nich włamań.