Błędy wychowawcze

Każdy rodzic pragnie wychować swoje dziecko na mądrego i dobrego człowieka. Staramy się zastosować w praktyce wiedzę, którą zdobyliśmy od własnych rodziców, nauczycieli czy książek. Nikt jednak nie jest idealny i wszyscy popełniają błędy. Czasem trudno o konsekwencję w działaniu, pomimo wcześniej ustalonych zasad. Rodzice muszą zdać sobie sprawę, że podczas procesu wychowania z pewnością zdarzy im się popełnić niejeden błąd, ważne jest jednak aby szybko go dostrzegli i więcej nie popełniali. Często przyczyną błędów wychowawczych są doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego. Nieraz wręcz odwrotnie, chęć uniknięcia sytuacji, które miały miejsce w dzieciństwie rodzica. Przesadne ambicje opiekunów i wygórowane oczekiwania też negatywnie wpływają na rozwój dziecka.

Popularnymi błędami są nadmierna krytyka i jej przeciwieństwo czyli nadmierne chwalenie. W pierwszym przypadku dzieci czują się niedowartościowane, zaś w drugim możemy mieć pewność, że rośnie nam mały egocentryk. Kolejny zestaw to nieokazywanie uczuć i nadmierna opiekuńczość. W konsekwencji obu sytuacji, dziecko będzie mieć spore problemy w relacjach społecznych. Zachowania rodziców to niejedyny czynnik, który wpływa na wychowanie malca. Dużą rolę grają też środowisko oraz instytucje, do których uczęszcza. Jakikolwiek błąd na którejś z tych płaszczyzn wpływa na inną. Czasem jest już za późno, żeby zlikwidować skutki i konieczna jest wizyta u pedagoga lub psychologa.

Odłóżmy więc na chwilę nasze poglądy i posłuchajmy czego naprawdę pragnie dziecko.