Co wpływa na bezpieczeństwo gazu ziemnego?

zabezpieczanie ładunku na paletach

Gaz ziemny jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych paliw. Używając go trzeba jednak pamiętać o przestrzeganiu kilku istotnych zasad.

Regularnie należy sprawdzać, że wentylacja oraz przewody spalinowe są drożne i sprawne. Zaleca się, aby taką kontrole przeprowadzać średnio raz w roku.

Fachowiec powinien także sprawdzać całą instalację gazową. Należy także dbać o wszelkie urządzenia gazowe – powinny być one właściwie użytkowane a także regularnie powinien być sprawdzany ich stan techniczny.

Nie należy samodzielnie dokonywać napraw urządzeń gazowych ani też instalacji. Nie wolno również przestawiać gazomierza ani samodzielnie go regulować.

Dostępne są również miniwozidła TEREX z dwu letnią gwarancją

Pamiętaj też o tym, aby do instalacji gazowej nie podłączać żadnych dodatkowych urządzeń. Korzystając z instalacji gazowej obserwuj ją na bieżąco – wszelkie wady w jej działaniu niezwłocznie zgłaszaj u fachowca.

Nigdy też nic nie naprawiaj samodzielnie, zwłaszcza jeżeli nie masz pojęcia o działaniu instalacji gazowej.