Co wpływa na bezpieczeństwo gazu ziemnego?

Gaz ziemny jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych paliw. Używając go trzeba jednak pamiętać o przestrzeganiu kilku istotnych zasad.

Regularnie należy sprawdzać, że wentylacja oraz przewody spalinowe są drożne i sprawne. Zaleca się, aby taką kontrole przeprowadzać średnio raz w roku.

Fachowiec powinien także sprawdzać całą instalację gazową. Należy także dbać o wszelkie urządzenia gazowe – powinny być one właściwie użytkowane a także regularnie powinien być sprawdzany ich stan techniczny.

Nie należy samodzielnie dokonywać napraw urządzeń gazowych ani też instalacji. Nie wolno również przestawiać gazomierza ani samodzielnie go regulować.

Pamiętaj też o tym, aby do instalacji gazowej nie podłączać żadnych dodatkowych urządzeń. Korzystając z instalacji gazowej obserwuj ją na bieżąco – wszelkie wady w jej działaniu niezwłocznie zgłaszaj u fachowca.

Nigdy też nic nie naprawiaj samodzielnie, zwłaszcza jeżeli nie masz pojęcia o działaniu instalacji gazowej.