Demokracja elektroniczna – zalety

www.polskajestnajwazniejsza.org

Rozwój technologii i możliwość dostępu do zasobów Internetu niewątpliwie przyczynił się do rozwoju tak zwanej demokracji elektronicznej.

E-demokracja ułatwia obywatelom przede wszystkim udział w debacie politycznej, daje możliwość wypowiedzi na szerszym forum niż tylko w gronie przyjaciół czy rodziny.

Te aspekty sprawiają, że w dzisiejszym społeczeństwie głos jednostki staje się mocniejszy, a jej udział w rozmowie na temat społeczeństwa – mocniejszy, co jest niewątpliwie sprzyja rozwojowi demokracji.

Ponadto, użycie Internetu w rozmowie obywateli jest praktycznie darmowe, ze względu na to, że w Polsce niemal każdy obywatel ma możliwość podłączenia się do sieci we własnym domu, czy miejscach publicznych, takich jak kawiarnie, centra handlowe czy budynki uczelniane.

Zabrać głos może każdy, jak również istnieje możliwość wysuwania własnych inicjatyw, które mogą spotkać się z poparciem ze strony innych.

Internet stał się elementem, który niewątpliwie wzbogacił debatę polityczną wśród obywateli.