Działania prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

ogladajonline.com.pl

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami bierze czynny udział w wielu akcjach mających na celu poprawę poziomu życia zwierząt domowych oraz hodowlanych. Organizacja promuje też idee ochrony zwierząt.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami swoje działania skupia głównie na prowadzeniu schronisk, których obecnie posiada już osiemnaście. Schroniska te są utrzymywane przede wszystkim z własnych funduszy organizacji, część dochodów pochodzi natomiast z urzędów miast oraz od osób prywatnych.

Obecnie pod opieka towarzystwa jest kilkanaście tysięcy zwierząt, głownie bezdomnych psów. Dla towarzystwa pracuje ponad pół tysiąca osób oraz niemal stu lekarzy weterynarii.

Pracownicy towarzystwa interweniują także w sytuacjach, kiedy dochodzi do łamania praw zwierząt oraz do przemocy wobec nich. Zwierzęta zabrane spod opieki poprzedniego właściciela trafiają do jednego ze schronisk, a później, przy odrobinie szczęścia, do nowego domu.

Każdego roku dochodzi do blisko 6 tysięcy takich interwencji.