Energia z wody

Woda, podobnie jak inne źródła odnawialne, jest z powodzeniem wykorzystywana w energetyce do produkcji energii. W ostatnich kilkunastu latach popularne stały się małe elektrownie wodne. Czym one się charakteryzują? Mała energetyka wodna jest klasyfikowana w dwojaki sposób. Po pierwsze ze względu na moc. Wyróżniamy tutaj obiekty mikroenergetyki wodnej o mocy do 50 kW, obiekty o mocy od 50 kW do 1 MW oraz te z mocą od 1MW do 15 MW.

Drugi podział elektrowni wodnych uzależniony jest od wysokości spadu. I tak, mamy elektrownie wodne niskospadowe (2-20 m), średniospadowe (20-150 m) i wysokospadowe (powyżej 150 m). Małe elektrownie wodne wykorzystują najczęściej potencjał niewielkich rzek, rolniczych zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających, wodociągowych czy kanalizacyjnych. Zaletą tych elektrowni jest to, że konstrukcja urządzeń hydrotechnicznych jest zazwyczaj nieskomplikowana. Budynki elektrowni są o niewielkich gabarytach i nie różnią się niczym specjalnym od tradycyjnych budynków gospodarczych.