Era Internetu, a konflikt pokoleń

Na świecie niemal od zawsze można było obserwować zjawisko, potocznie zwane konfliktem pokoleń. Wydaje się jednak, że kiedyś było ono odczuwalne i zauważalne w nieco mniejszym stopniu niż obecnie.

Może to wynikać w znacznym stopniu, z nowoczesnego stylu życia młodych ludzi, których w dużej mierze ukształtował Internet, to co ze sobą przyniósł, a także co umożliwił człowiekowi. Ludziom dojrzałym, zwłaszcza tym w podeszłym wieku, którzy wychowali się bez komputerów oraz powszechnego dostępu do wszelakiej informacji, bardzo trudno jest to wszystko pojąć, zrozumieć i zaakceptować.

Często nie mieści im się w głowie coś takiego, wręcz boją się nowoczesności wraz z jej konsekwencjami. Jest to zrozumiałe.

W końcu każdy opiera swój światopogląd na tym, w czym się wychował. Ze względu na różne warunki, w jakich dorasta dzisiejsza młodzież oraz zupełnie odmienne realia zycia starszego pokolenia, bardzo często, mogą mieć miejsce spory oraz różnice zdań, pomiędzy ludźmi młodymi, dla których ciągłe bycie on-line jest czymś naturalnym, a ich rodzicami lub dziadkami.

Świat zmienia się co jakiś czas, a razem ze światem zmieniają się ludzie. Są jednak osoby wierne tradycjom, które mogą być przeciwne obowiązującym współcześnie konwencjom.