Kluczowe kompetencje ucznia

Bardzo ważną kwestią w kontekście nauczania wczesnoszkolnego jest opanowanie założonych celów programowych przez każdego ucznia. Z tego względu zostały określone kluczowe kompetencje, jakimi objęty zostaje uczeń pierwszej klasy zintegrowanej.

Opanowanie ich wynika z podejścia nauczyciela do wykładanej wiedzy, którą musi przekazać w taki sposób, aby wszystko było zrozumiałe dla każdego ucznia. W sytuacji, w której któreś z dzieci ma problem z danym materiałem, zadaniem wychowawcy jest wytłumaczenie zagadnienia i poświecenie większej uwagi.

Wśród najważniejszych elementów nauczania zintegrowanego wyróżnia się rozumienie i przetwarzanie czytanych tekstów, jak również myślenie matematyczne i jego wykorzystanie. Poza tym nauczanie wczesnoszkolne obejmuje także naukowe podjecie do przyswajanej wiedzy, które obejmuje umiejętność weryfikowania, porównywania i tworzenia wniosków.

Kolejnym ważnym elementem jest opanowanie komunikacji językowej z uwzględnieniem języka obcego.