Niemiecka Partia Ochrony Zwierząt

Partia Ochrony Zwierząt, czyli niemiecka Partei Mensch Umwelt Tierschutz, to partia polityczna która walczy o przestrzeganie praw zwierząt. Większość ze swoich działań skupia wokół ochrony życia zwierząt oraz poszanowania dla ich godności. Podstawowymi celami, jakie stawia sobie Partia Ochrony Zwierząt, są zapewnienie im prawa do życia oraz ochrona ich przed przemocą zarówno fizyczną jak i psychiczną.

Partia Ochrony Zwierząt postuluje m. in. o wprowadzenie zakazu przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na zwierzętach.

Chce także zakazania wykorzystywania zwierząt w walkach oraz polowania na nie. Partia chce także wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt w celu produkowania żywności oraz ubrań. W skrajnych przypadkach członkowie partii postulują o wprowadzenie wegetarianizmu.

W swoich postulatach Partia Ochrony Zwierząt jest dosyć radykalna – chce surowych kar za wszelkie naruszenia praw zwierząt, żąda także poszerzenia zakresu praw przysługujących zwierzętom.