Odpowiednie wychowanie i sprostanie stawianym wymaganiom

www.kreciarobota.com.pl

Każde dziecko, które ukończyło etap nauczania przedszkolnego posiada pewne umiejętności, jakie zdobyło podczas czasu spędzonego w placówce. Przede wszystkim ma ukształtowany system wartości, doskonale umie zorientować się, jakie zachowania są dobre, a które złe.

Choć naiwność dziecka na tym etapie jeszcze pozostaje, gdyż wynika z małych doświadczeń, to jednak dąży się do tego, aby wyczulić maluchy na niebezpieczeństwa świata. Zestawienie tych zdolności z opanowywaniem emocji, pozwala na odnalezienie się w trudnych sytuacjach, choć może bardzo błahych, to jednak nie zapominajmy, że dla dziecka mogą oznaczać coś wielkiego.

Takie stopniowe wprowadzanie dziecka w wielki świat, dozowanie wrażeń i wiedzy z uwzględnieniem wieku przedszkolaków, pod czujnym okiem wychowawcy to niewątpliwie najlepszy sposób na prawidłowy ich rozwój. Zatem zanim ponownie będziemy zastanawiać się, czy to odpowiedni czas na zapisanie dziecka do przedszkola, warto wziąć pod uwagę wyszczególnione cele i założenia programowe.