Technologia informacyjna a prawo

Wielu osobom wciąż wydaje się, że prawo nie obejmuje nowoczesnych rozwiązań, jakimi jest Internet oraz korzystanie z jego zasobów. Tymczasem wszelkie kwestie związane z rozpowszechnianiem informacji oraz IT zostały już dawno uregulowane przepisami prawnymi. Najwięcej z nich znajduje się w ustawie o prawie autorskim.

To właśnie prawa autorskie twórcy do stworzonego utworu są tymi, które w sieci łamie się najczęściej. Duża część użytkowników nie pamięta bowiem, że umieszczając nie swoje zdjęcie lub tekst na stronie internetowej, koniecznym jest, aby podać jego źródło. Bez tego materiał zostaje przez nas po prostu ukradziony.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której twórca udzieli nam odpowiedniej licencji, uprawniającej nas do wykorzystania jego utworu. Prawo łamiemy również poprzez nielegalne pobieranie i udostępnianie w sieci programów komputerowych, muzyki oraz filmów czy seriali. Darmowo możemy korzystać jedynie z tych udostępnionych przez twórców lub takich, które posiadają odpowiednią licencję.