Węgiel kontra odnawialne źródła energii

Węgiel kamienny oraz brunatny stanowią główne surowce energetyczne w Polsce, a na ich wydobyciu opiera się w dużej mierze polska energetyka cieplna. Powoduje to, że nasz kraj jest ciągle uzależniony od wyczerpywanych stale źródeł energii – kopalin, których zasoby mogą wkrótce się skończyć.

W tej sytuacji warto postawić na naturę i na to, co ona nam oferuje. Naturalne źródła energii takie jak wiatr, słońce czy woda, są przecież odnawialne i mogą być wykorzystywane praktycznie przez cały czas.

Jak podaje GUS w 2003 r. wśród energii produkowanej w naszym kraju, tylko 3,7 % to energia oparta na odnawialnych źródłach energii.

Można więc powiedzieć, że przed Polską jest jeszcze sporo do zrobienia. Sprawę w pewnym sensie ułatwia nam Unia Europejska.

Prawo wspólnotowe wymaga bowiem od państw członkowskich wprowadzania konkretnych rozwiązań w dziedzinie ekoenergii. Na szczęście Unia daje nam również fundusze na wprowadzanie tych inwestycji.

Warto więc je właściwie spożytkować.