Współpraca Stowarzyszenia Pomocy Królikom z administracją

Stowarzyszenie Pomocy Królikom w celu poprawy losu zwierząt współpracuje z polską administracją. Kilka lat temu pomagało m.

Oferujemy na śląsku skup złomu Chorzów Wostal – skup surowców wtórnych i złomu

in. w opracowywaniu podręcznika przeznaczonego do edukacji humanitarnej.

Stowarzyszenie współpracuje także ze szkołami. Na tej płaszczyźnie prowadzi zajęcia w szkołach podstawowych oraz gimnazjach.

Lekcje dotyczą przede wszystkim praw zwierząt oraz tego jakie są obowiązki właściciela względem ich. Stowarzyszenie Pomocy Królikom jest także członkiem Komisji Dialogu Społecznego.

Dzięki temu ma możliwość brania udziału w akcjach charytatywnych i uświadamiających społeczeństwo. Współpracując z organami administracji stowarzyszenie dostaje także liczne dotacje, m.

in. od Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Rocznie są to kwoty w wysokości nawet kilku tysięcy złotych, pieniądze te w całości są przeznaczane na akcje edukacyjne. Stowarzyszenie Pomocy Królikom otrzymuje także dotacje urzędowe na realizację zadań publicznych.