Zastosowanie CNG w światowej komunikacji

Na całym świecie CNG staje się coraz popularniejszym paliwem. Jest wykorzystywane nie tylko w wielkich przedsiębiorstwach oraz środkach komunikacji miejskiej, ale coraz częściej zaczynają z niego też korzystać zwykli ludzie. W skali światowej CNG jest najczęściej wykorzystywane właśnie jako paliwo napędowe w pojazdach, jednak nie jest to jego jedyne zastosowanie.

W wielu państwach są realizowane programy rządowe, których celem jest zmniejszenie emisji do środowiska szkodliwych substancji. W tym celu rządu wielu państw postulują o wykorzystanie napędu CNG. Wiele krajów Unii Europejskiej w swoich planach ma przestawienie środków transportu właśnie na napęd gazowy.

Coraz więcej dużych miast europejskich stawia na komunikację miejską działającą w oparciu o napęd CNG. Autobusy na CNG poruszają się m. in.

po drogach w Paryżu, Brukseli, Madrycie, Florencji, Moskwie czy Berlinie. Wiele miast planuje też przestawienie środków komunikacji miejskiej na napęd gazowy.