Zastosowanie LNG w transporcie morskim

www.przeglad-it.pl

LNG znajduje szerokie zastosowanie w transporcie morskim, co wynika z jego bardzo specyficznych właściwości. Przede wszystkim służy oczywiście jako paliwo napędowe do środków transportu morskiego, jednak poza tym jest także wykorzystywane przy wielu innych zadaniach. LNG charakteryzuje się niską temperaturą. Tę właściwość wykorzyustuje się m. in. w procesach chłodzenia powietrza oraz do schładzania silników.

Taki proces ochładzania może zwiększyść sprawność silnika o nawet kilkanaście procent. LNG w transporcie morskim jest wykorzystywane także w systemach chłodzenia wody. Znajduje również zastosowanie w instalacjach klimatyzacyjnych oraz w chłodzeniu ładunku i żywności. Gaz LNG jest także stosowany w procesie skraplania oparów ładunków takich jak np. surowa ropa. W czasie transportu drogą morską może dojść do skroplenia nawet kilku ton takiego surowca.

Dzięki LNG opary te mogą zostać przechwycone i ponownie odprowadzone do ładowni lub mogą zostać zgromadzone w specjalnych zbiornikach.